Meteen naar de inhoud

Paspoortinformatie Online Casino Voorwaarden

De voorwaarden en condities hierin beschreven zijn van toepassing op alle klanten die gebruik maken van een van de diensten of producten van het casino. De voorwaarden en condities hierin beschreven zijn eerlijk en billijk. Als u zich er niet aan wilt houden, maak dan geen gebruik van ons casino. Wij kunnen deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen, dus controleer deze pagina van tijd tot tijd voor bijgewerkte informatie. Wij kunnen de site naar eigen goeddunken wijzigen en u hiervan op de hoogte stellen is niet verplicht. De gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig zoals ze zijn. Dit betekent dat als u de gebruiksvoorwaarden van onze site leest vanaf een andere website, of zelfs de Engelse versie, u de voorwaarden slechts oppervlakkig zult kunnen lezen.

Deelname en Jurisdictie

Wij staan niemand onder de leeftijd van 18 jaar toe om in ons casino te spelen. Wij hebben ook het volste recht om gebruikers te controleren op naleving van alle regels van de site en andere producten van Paspoortinformatie Online Casino. Indien nodig, kunnen wij u vragen om een bewijs van identiteit, adres, of andere informatie die door ons wordt gevraagd, zonder waarschuwing.

Door te spelen in ons casino, neemt de speler de volledige verantwoordelijkheid op zich voor zijn/haar acties. Wij rekenen het naleven van de wetten van uw land ook tot deze term. Indien u één van de wetten van uw land overtreedt wanneer u in het casino speelt, bent u, en niet Paspoortinformatie Online Casino, de enige schuldige.

Casino klant account

Op het moment van registratie, moet een nieuwe klant volledige informatie over zichzelf geven. Het moet waarheidsgetrouw zijn en niet verzonnen. Als er onjuistheden zijn in de informatie die door de gokker is verstrekt, kan Paspoortinformatie Online Casino u om officiële documenten vragen om uw identiteit, adres of andere zaken te bewijzen. Als na het verstrekken van de documenten de verificatie niet kan worden voltooid, hebben wij het recht om de rekening van de cliënt te sluiten of op te schorten en het volledige bedrag van het saldo in beslag te nemen.

Indien de registratiegegevens van de klant zijn gewijzigd, dient hij de oude informatie over zichzelf volledig te vervangen door de nieuwe informatie. Ook moet de klant de technische ondersteuning van het casino op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de accountgegevens.

Registratie

Een speler van Paspoortinformatie Online Casino mag slechts één account aanmaken en onderhouden. Indien wij vaststellen dat onze geregistreerde gebruiker meer dan 1 account heeft aangemaakt, hebben wij het volledige recht om deze allemaal te blokkeren met een volledige terugtrekking van de saldi van deze accounts.

De speler is als enige verantwoordelijk voor de acties die hij onderneemt tijdens het gebruik van de rekening. Elke activiteit na de correcte gebruikersnaam en wachtwoord zijn geldig. De speler is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de accountgegevens, en in geval van verlies van de gegevens zal Paspoortinformatie Online Casino niet verantwoordelijk worden gehouden. Evenmin zal Paspoortinformatie Online Casino aansprakelijk zijn voor enig verlies van gelden op uw account.

Paspoortinformatie Online Casino kan, zonder opgaaf van reden, het account van de gebruiker om persoonlijke redenen opschorten of blokkeren.

Account controle

Indien gewenst kan Paspoortinformatie Online Casino documenten opvragen bij de cliënt om de door ons gevraagde informatie te verifiëren. Indien nodig kunnen wij ook vragen om documenten die zijn gewaarmerkt door een notaris of andere professionele personen. De verstrekte documenten moeten in goede kwaliteit gefotografeerd zijn met alle tekens volledig weergegeven. Indien de door u verstrekte informatie van slechte kwaliteit is, kan u worden verzocht de nodige informatie opnieuw in te dienen

Wij kunnen de cliënt vragen om een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) en een bewijs van adres (bankafschriften of rekeningen van nutsbedrijven). Indien nodig kunnen ook andere soorten documenten worden gevraagd.

Indien de cliënt onjuiste informatie over de rekening verstrekt, kan de verificatie worden beëindigd en kan de rekening van de cliënt voor onbepaalde tijd worden geblokkeerd.

Casino Storingen

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of gederfde winsten als gevolg van software storingen. In het geval van een casino storing, kan al het spelen op dat moment worden geannuleerd en geld worden teruggestort op de rekeningen van gebruikers. Ook, als wij vaststellen dat een klant opzettelijk speelt tijdens een software storing of fout, kan zijn account worden geblokkeerd zonder uitleg.

Verantwoord gokken

De gebruiker van Paspoortinformatie Online Casino is zelf verantwoordelijk voor ziekte of andere mentale problemen die geassocieerd worden met het spelen in een casino. Om te voorkomen dat zich een gokverslaving ontwikkelt, adviseren wij spelers om af en toe een paar maanden een pauze te nemen van casino-activiteiten of, indien zich reeds een gokverslaving heeft ontwikkeld, professionele hulp te zoeken.

Bonus Saldo en Cash Saldo

Het saldo is verdeeld in een bonussaldo, dat de speler ontvangt door deel te nemen aan de promotie, en een kassaldo, dat de speler heeft door zijn eigen geld te storten. Het bonussaldo kan alleen worden uitbetaald als volledig aan de inzetvereisten is voldaan. Alle inzetvereisten worden in werking gesteld vanaf het moment dat het cash- en bonussaldo is aangevuld.

Tijdens het spelen zullen fondsen worden opgenomen van de cash- en bonussaldo’s in overeenstemming met de bedragen die daar worden gehouden. De speler heeft het recht om het cash saldo op elk moment op te nemen, maar het bonus saldo zal onmiddellijk worden geannuleerd.

Algemene voorwaarden en bepalingen van de bonusaanbiedingen

Alle promoties kunnen slechts één keer worden gebruikt, tenzij anders vermeld in de bonus. Ook worden alle bonusaanbiedingen regelmatig herzien door Paspoortinformatie Online Casino en we behouden ons het recht voor om bonusaanbiedingen toe te voegen en te verwijderen uit onze bronnen.

Alle bonusaanbiedingen die zijn geaccepteerd duren maximaal 60 dagen en komen na die periode automatisch te vervallen. Indien gewenst kan het casino, om haar eigen redenen, een bepaald aantal klanten verbieden om deel te nemen aan een promotie zonder mededeling van de reden.

Betalingen en Winsten

Het is spelers niet toegestaan hun accounts te financieren met gelden verkregen via onwettige activiteiten. Paspoortinformatie Online Casino behoudt ook het recht om gelden in beslag te nemen die door klanten zijn ontvangen als gevolg van vermeende frauduleuze activiteiten. Winsten worden bijgeschreven op het saldo van de casino-rekening van de speler in de valuta van zijn casino-rekening. Als een speler een deel of het geheel van zijn balans wil opnemen, moet hij eerst het gewenste bedrag in het casino invoeren en dan een opnamemethode kiezen.

Gedurende de volgende 48 uur zal het opgenomen geld in bewaring worden gehouden. De opname zal de volgende werkdag na 48 uur worden verwerkt. Totdat de fondsen zijn verwerkt, zullen ze niet beschikbaar zijn voor een gedeeltelijke of volledige terugboeking.

Houd er rekening mee dat zodra Paspoortinformatie Online Casino betalingen heeft verricht, het enige tijd kan duren voordat de gelden worden uitbetaald aan de financiële rekening die u hebt geselecteerd. De verwerkingstijden van betalingen variëren per betaalmethode en bank. Het is buiten onze controle. Paspoortinformatie Online Casino is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in het verzenden van gelden naar de door u aangewezen bankrekening.